EDITORIAL - 3. vydání časopisu Existenciály


Další vydání našeho časopisu jsme se rozhodli věnovat spiritulitě. Psychoterapie se světem spirituality nepochybně úzce souvisí. Na otázku, jak se konkrétně vyjevují tyto korespondence, jsme se pokusili odpovědět v naší anketě. Všem účastníkům (Dita Vejdělková, Hana Hanibalová, Josef Hejný, Oldřich Jirsa, Tereza Králíčková, Jaroslav Jirman, Michal Slaninka, Peter Tavel, Jiří Zizler) děkujeme a doporučujeme jejich příspěvky k četbě; jde o zamyšlení poctivá, hluboká, vzájemně polemická i komplementární. Svorníkem pohledů na spiritualitu se stává otázka smyslu. Ten je v popředí knihy Medarda Bosse o psychiatrovi, jenž objevuje Indii, aby dospěl k přesvědčení, že „spirituální dimenze nese veškeré bytí“. Dílo o fascinujícím dialogu duchovních tradic nám přibližuje Josef Hejný. Boss dospívá k poznání, že pravda není teoretický koncept, ale způsob prožívání bytí. Text Aleše Nováka Chudoba vychází z Heideggerova pojetí rozhovoru, jehož jednu stranu tvoří „mudřec“, prostý venkovan, schopný však hlubokého vhledu. Filosof zde vybízí k naslouchání Slovu – je třeba naslouchat a tedy odpovídat. Ono metafyzující „a tedy“ nám připomene duch básní Vladimíra Holana či Ivana Diviše, neboť skutečný básník tlumočí boží pokyny. Působivý esej vypovídá o tom, co spiritualitu zakládá: je třeba zchudnout, abychom zbohatli. Oba zmiňované texty naleznete v sekci "Články".

 

Příspěvky Oldřicha Čálka a Terezy Králíčkové se věnují psychoterapeutické praxi (sekce "Články). Čálkův práci s pocity, které relativizují údajně bezbřehé možnosti „racionality“ v psychoterapii – ve skutečnosti nám pocity podávají zprávu, jak naplňujeme životní úkol být sami sebou. Králíčková se zaměřuje na hermeneutické aspekty  psychoterapeutického rozhovoru, o němž též platí, že „řeč je nositelkou tajemství bytí“ a nikoli pouhým instrumentem.

 

Do čísla jsme zařadili i dva pozoruhodné texty studentů PVŠPS (sekce "Studijní texty"), Martina Píši a Daniela Wagnera. První je silným svědectvím o osobní krizi v konfrontaci s četbou Hesseho knihy, a druhý představuje milované dílo jako těšitele a svátek řeči, která se do nás přelévá a slibuje navštívení plnosti. Vydání doplňuje Knihovnička zaměřená na novinky z inkriminované oblasti a další část rozhovoru s Jiřím Růžičkou, tentokrát nezkrácenou verzi interview pro revue Host 10/2016.

 

Děkujeme za čtenářskou přízeň a těšíme se na ohlasy a další příspěvky k nevyčerpatelnému tématu spirituality.

 

 

 

 

 

 

Autor: Redakce | Datum vytvoření: 01.10.2016 20:22:56 | Datum poslední změny: 14.10.2016 18:41:08