Editorial - 2. vydání časopisu Existenciály - Ve znamení otevřenosti

„Když chce někdo skutečně pomáhat svým bližním, starat se o ně, nejprve musí porozumět tomu, co je člověk ve své podstatě, jak je a proč existuje“ říká Ado Huygens, předseda daseinsanalytické společnosti, v klíčovém textu nového vydání našeho časopisu. Znamená to také rozloučit se se všemi klišé a stereotypy, které nás obestírají, prohlédnout a pokusit se dosáhnout až k věcem samým. Huygensův esej je ostatně inspirován poutí do Indie, kterou podnikl svého času Medard Boss – a tato cesta změnila Bossův  život, způsob myšlení, práce i chápání. Pro člověka zůstává zásadní možností otevřenost vůči tajemství, které v technologickém světě zůstává popřeno, devalvováno, zasuto a skryto. Víra v moc teorie nám nepomůže – „cesta není teoretická, ale prožívá se tělem i duší“.

I pro ostatní práce naší nové edice je příznačná pozornost k otevřenosti a důraz na její význam. Jiří Růžička v ukázce ze svojí knihy o snech ukazuje, že sen vyniká jasnozřivostí a otevřenost k němu je léčivá. Ve snu žijeme svůj paralelní život a výkladové možnosti jeho sdělení jsou závratné – je však třeba nepodléhat pokušení předzjednaných konstrukcí a důsledně jej vykládat z něj samého. Tereza Králíčková se ve studii Karteziánské neurózy věnuje pacientům, kteří žijí v neunesitelně redukovaném světě, „v němž zemřel Bůh, zmizelo Tajemství, Bytí se skrylo a člověk ztratil svou míru“. I zde se ukazuje, že psychoterapie není rezervoárem technik a umných manipulací, ale světem porozumění, sdílení a soubytí, v jejichž důsledku, jak říká jedna z vyléčených, „věci se začaly samy otevírat“. Jana Hrunková se zaměřuje na fenomén vztahovosti z perspektivy depresivně laděného člověka. Její výzkum potvrzuje, že u něj bývá narušena otevřenost k časovosti života: deprese bývá vnímána jako pocit zastaveného času, stav míjení současnosti. Josef Hejný se ve studijním textu o smrti a smrtelnosti dotýká jedné ze stěžejních lidských otázek, jíž daseinsanalýza věru neopomíjí, neboť „smrt je absolutním horizontem lidského bytí“. Jak vyplývá z autorova díla, i vůči tomuto horizontu je třeba zůstat otevřený.

Nové Existenciály vedle rozsáhlejších textů doplňují i stále rubriky. Naleznete zde pokračování rozhovoru s Jiřím Růžičkou, zaměřeného tentokrát na období jeho anglických studií po srpnové okupaci 1968, přinášíme Knihovničku s upozorněním na nové tituly, další odpovědi na anketní otázky, glosu Lenky Kyselé, rozšířeno je pojmosloví. Děkujeme za zájem a veskrze kladné ohlasy, jež jste adresovali naší redakci po prvním čísle. Doufám, že zůstanete vůči našemu časopisu také náležitě otevřeni. Za jakékoli projevy této otevřenosti, zejména příspěvky a reakce, budeme opět velice vděční.    

Autor: Redakce | Datum vytvoření: 02.09.2014 12:08:29 | Datum poslední změny: 10.09.2014 23:28:26